ฮิราสกาโนฮิ

posted on 25 Jun 2011 23:18 by spellway
ที่ว่าง....
เพลงของ pause หนึ่งเพลงที่มอบความหมายในหัวใจ
 
คนเรามีโลก/ที่บางที่สำหรับบางคนและตัวเอง
ทำไม(?)
เพราะที่บางที่มันมีความหมายสำหรับบางคนเท่านั้น
และโลกบางโลกก็มีเพียงบางคนเท่านั้นที่เข้าใจ(ควรรวมตัวเก่าเข้าไปด้วยอย่างยิ่ง)
 
ที่ hiratsuka ในยามที่ฟ้าเปิดมองเห็นฟุจิซังที่ทาทาบด้วยหิมะบางๆ
ความงดงามลักษณะนี้เทียบกับบนยอดเขาฟูจิซังแล้วด้วยความต่าง
 
บางคนเคยบางว่า ถ้าเราถอยออกมาสักก้าวเราจะภูเขาได้ทั้งลูก
มองฟ้าได้กว้างขึ้น
ระยะหว่างระหว่างตรงนี้และมันเรียกว่าที่ว่าง...
 
ความสำคัญของการมอง....
ที่นี้ผมถูกสอนมาก
เรื่องหนึ่งที่สำคัญคือการมอง
เค้าจะสอนเสมอว่าให้มองสิ่งดีๆจะได้จดจำและนำไปเป็นเเรงใจ
อย่าใส่ใจความไม่ดี...
ผมไม่ใช่คนดีหรอก
แต่เป็นคนประเภทความโหดร้ายก็จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิต
 
ผมไม่เข้าใจ...
ครับผมบอกเค้าว่าผมไม่เข้าใจ
เค้าถามผมว่าทำไมไม่เข้าใจ
ผมก็บอกแลเเล้วว่าผมไม่เข้าใจ...
 

Comment

Comment:

Tweet

big smile big smile

Categories